بایگانی برچسب: s

idioms اصطلاحات

اصطلاحات انگلیسی+ترجمه

 

 

idioms

 

 

یکی دیگر از بخش های مهم سایت آموزشی شاهد قرار دادن قسمت هایی از اصطلاحات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی توسط اساتید می باشد .

اگر تصمیم دارید که زبان انگلیسی خود را تقویت کنید ما به شما پیشنهاد می دهیم که به صورت روزمره اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی را مرور کنید.

امروزه سی دی های آموزشی  یکی از ابزارهای آموزشی جهت یادگیری زبان انگلیسی می باشند.شما می توانید مجموعه های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی را از سایت شاهد تهیه کنید .                                                      

استفاده از اصطلاحات در زبان انگلیسی تاثیر زیادی  در خواندن و نوشتن  ,صحبت کردن و  شنیدن دارد که این عوامل در بر قراری ارتباط نقش مهمی دارد. در واقع اگر از اصطلاحات استفاده نشود صحبت کردن و نوشتن یک زبان آموز برتر, هم سطحی به نظر خواهد رسید.

اصطلاحات کلمه ها یی یا عبارت هایی هستند که از لحاظ گرامری غیر عادی می باشند.در این بخش اصطلاحات زبان انگلیسی به صورت دسته بندی شده و با کمک ترجمه ی فارسی یاد خواهید گرفت

 

Can i rely on you?

می تونم بهت اتکا کنم؟

Can I rent that car?

می تونم آن ماشین را اجاره کنم؟

Can I take a message?

می تونم پیغامتان را بگیرم؟

Can you drop me off?

میشه منو پیاده کنی؟

Can you keep it a secret?

می تونی آن را , یک راز نگهداری ؟

Can you let me off?

میشه منو پیاده کنی؟

Carry it right through

به همین منوال ادامه دهید

Catch you later

بعدا می بینمت – تا بعد

Certainly

مطمئنا

Cheer her on

او را تشویق کنید

Cheer up

خوشحال باش – سخت نگیر

Clap for her

برای او دست بزنید

Clear up the area , please

لطفا منطقه را خلوت کنید

Clog you ears

گوش هایت را بگیر

Coffee doesn’t agree with me

بخت را بلند نمی بینم. شانس با من یار نیست

Come beside me

بیا کنارم

Come here

بیا اینجا

Come in , please

خواهش می کنم ,  بفر مائید داخل

Come near

بیا نزدیک

Come on

ادامه بده – بجنب – شوخی نکن

Come on in

تمومش کن

Come to the point

بریم سر اصل مطلب

Come what may

هرچی میشه, بشه

Congratulation to you

به شما تبریک می گویم

Could I be excused?

منو می بخشی؟

Could I have a word with you?

می تونم یه چیزی بقهت بگم؟ می تونم باهات صحبت کنم؟

 
 

یاد گیری اصطلاحات  یک زبان خارجی می تواند یکی از قسمت های خسته کننده  در یادگیری زبان باشد.خوشبختانه روش های بسیاری برای سرعت بخشیدن و لذت بخش کردن آن وجود دارد که در پست های بعد به آن می پردازیم  

انتخاب و ارایه مطالبی مناسب برای زبان آموزان  و انتخاب روشی مناسب برای ارایه مطالب به صورت پویا و جذاب , کاری بسیار دشوار و از دغدغه های اصلی اساتید سایت ها ی آموزشی زبان انگلیسی است
.امیدواریم تا حد قابل قبولی از عهده این کار بر آمده باشیم .امیدواریم زبان آموزان عزیز با ارسال پیشنهادات و نظرات اصطلاحی , به ما در بهبود مطالب سایت مرکز آموزش شاهد کمک کنند .

Don’t put yourself out for us

به خاطر ما خودت را به زحمت نینداز

Don’t squeeze my hand

این قدر دستم را فشار نده

Don’t wait up for me tonight. I may be very late

امشب  , منتظرم نباش. ممکن است دیر بیایم

Don’t  waste your money

پولت را هدر نده

Don’t abandon hope

نا امید نشو

Don’t backbite , please

لطفا غیبت نکن

Don’t be afraid

نترس

Don’t be angry

عصبانی نباش

Don’t be funny

خودت را لوس نکن – مسخره نشو

Don’t be late

دیر نکن – دیر نیا

Don’t be shy

خجالت نکش – تعارف نکن

Don’t be silly

احمق نباش

Don’t be so rude

این قدر گستاخ نباش

Don’t be so stupide

این قدر احمق نباش

Don’t be too choosy

خیلی زیاد وسواسی نباش

Don’t blame me

منو سرزنش نکن

Don’t bother me

منو اذیت نکن

Don’t bother me , please

لطفا منو اذیت نکن

Don’t bother to knock , just go right in

احتیاجی به در زدن نیست , مستقیم برو داخل

Don’t bother with the dishes , ill take care of them

به ظرف ها کاری نداشته باش من ترتیب آن ها را می دهم

Don’t bother yourself

خودت را (اذیت نکن) به زحمت نینداز

Don’t break my heart

قلبم را نشکن

 

 

 

 

 

idioms1

اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی
 

 

در سایت  مرکز آموزشی زبان شاهد اصطلاحاتی را  برای شما قرار داده ایم . تکرار این اصطلاحات باعث  می شود تا شما در هنگام گفتگو آنها را سریعتر به یاد  بیاورید.

استفاده از  این کلمات سبب می شود تا شما عزیزان با اعتماد به نفس بیشتری بتوانید منظور خود را در زبان انگلیسی بیان کنید. به کار بردن از این اصطلاحات انگلیسی همچنین می تواند شما را قادر سازد تا بتوانید آسان تر  به این  زبان مسلط شوید .

 

 

A bolt from the blue

مثل اجل معلق

A bungalow

خانه های ویلایی

A close friend

یه دوست صمیمی

A couple of years

دو سال

A flat

یه آپارتمان

A hectic life

یه زندگی پر مشغله

A holiday cottage

ویلای اجاره ای

A light sleeper

آدم سبک خواب

A money making  job

یه شغل پول ساز

A slip of the ear

اشتباه شنیداری

A slip of the pen

اشتباه چاپی

A slip of the tangue

اشتباه لپی

A ten  dollar  book

یک کتاب ده دلاری

A two  hundred  dollar  passport

یک پاسپورت دویست دلاری

A very hectic day

یه روز پر مشغله

A well-paid job

یه شغل پر درامد

Act you age

خجالت داره  دیگه بزرگ شدی

After all

عاقبت­­-سرانجام

After having lunch

بعد از صرف نف ناهار

After quarreling with his wife

بعد از دعوا باهمسرش

After ten years of marriage

بعداز ده سال ازدواج

After this interview

بعداز این مصاحبه

All and all put together

روی هم رفته

All night

تمام شب

All of a sudden

ناگهان

All right

بسیارخوب-باشد

All together

همه باهم

Almost always

تقریبا همیشه

 

 

همانگونه که مشاهده میکنید  اصطلاحات زبان انگلیسی با ترجمه فارسی که بسیار می توانند در درک متن های انگلیسی و همچنین در مکالمات انگلیسی به زبان آموزان  کمک کند را در سایت به نمایش گذاشته ایم  .همچنین پیشنهاد می کنیم تا  در هنگام خستگی برای ایجاد تنوع  در یادگیری زبان انگلیسی ، این اصطلاحات را مرور کنید   

 

 

Am I making myself understood or not?

آیا  می توانم منظورم را به شمابرسانم یانه؟

Am I right?

درست میگم؟

Am i wrong?

اشتباه میکنم؟

An eye for an eye

چشم در برابرچشم

Anybody else?

آیا شخص دیگری هست؟

Anything else?

آیا چیز دیگری هست؟

Anything to drink?

آیا چیزی برای نوشیدن هست؟(شخص سوال میکند)

Are you all right?

چیزی می نوشی؟(به شخص تعارف می کند)

Are you all right?

آیا حالت خوب است

Are you angry whit me?

آیا از دستم عصبانی هستی؟

Are you bashful?

آیا خجالت می کشی؟

Are you busy these these days?

آیا این روزها گرفتار هستی؟

Are you crazy?

مگه دیوانه هستی؟

Are you driving today?

امروز ماشین داری؟

Are you feeling okay?

حالت خوب است؟

Are youfond of poetry?

آیا به شعر و شاعری علاقه داری؟

Are you free today?

آیا امروز کاری نداری؟

Are you out of mind?

مگه عقلت را از دست دادی؟

Are you ready?

آیا اماده ای؟

Are you shy?

آیا خجالت میکشی؟

Are you sure?

مطمئنی؟

Are you tied up nowadays?

آیا این روزها خیلی گرفتاری؟

Are you tried?

آیا خسته ای؟

Are you usually on time?

آیا شما معمولا به موقع می رسید؟

As on manager

به عنوان یک مدیر

 
 

 جدولی در بالای صفحه برای زبان آموزان  قرار داده شده است  اصطلاحات انگلیسی پرکاربرد  در جدول دیده می شوند  امیدوارم که  از این قسمت استفاده ی مفیدی ببرید

در این قسمت اصطلاحات در انگلیسی با ترجمه ی فارسی را مشاهده و در روزمره آن ها را بخوانید و تکرار کنید تا در یادگیری موفق تر باشید

 سایت آموزش زبان شاهد در مجموعه آموزش اصلاحات  روزمره انگلیسی خود از جنبه های متفاوت سعی کرده تا  رویکردی نو نسبت به سایت های آموزشی دیگر ارائه بدهد به گونه ای که بتواند بدون ایجاد تغیرات بنیادین در روشهای مرسوم ، تجربه های ارزشمند اساتید این بخش را اعمال کند. اصطلاحات زبان انگلیسی از جمله بخش های آسان  در دروس زبان می باشد که صرفا نیاز به حفظ کردن بدون قواعد و گرامر را دارند.

اساتید سایت ما با توانایی های  دانش آموزان آشنا می باشند و سرنخ های پیشبرد مطالب را در در دست دارند . ما اصطلاحات در انگلیسی را برای شما به زبانی قابل فهم و راحت تر در سایت ارائه می دهیم .