بایگانی دسته: دسته‌بندی نشده

آمزش اصلاحات

جملات عامیانه به زبان انگلیسی

آموزش مکالمه زبان انگلیسی

 

Could i join you?

می تونم بهت ملحق بشم؟

Could you do me a favor?

می تونی یه لطفی به من بکنی؟

Could you excuse us?

ما را می بخشی؟

Could you pass the salt, please?

میشه لطفا نمک بدهید؟

Count me out

رو من حساب نکن

Cross as two sticks

مثل برج  زهر مار

cross my heart

به خدا قسم

Cut it off

خلاصه اش را بگو-کوتاهش کن-تمومش کن-بسه دیگه

Day after day

همه روزه

Did I tell you so?

آیا من چنین چیزی را به تو گفتم؟

Did you get physical with him?

آیا با او درگیر شدی؟

Did you insure the jewels before they were stolen?

آیا جواهرات را قبل از اینکه بدزدند,بیمه کردید؟

Did you see how red face she was?

دیدی چطور از خجالت , سرخ شد؟

Did you sell your passport?

آیا پاسپورت را فروختی؟

Didn’t I tell you?

مگه بهت نگفتم؟

Disperse

متفرق شوید

Do as you see it fit

هر کاری را که فکر می کنی صلاح است, انجام بده

Do me a favor, please

لطفا یه لطفی درحقم بکن

Do this more often

باز هم از این کارها بکنید

Do you agree with me?

آیا با من موافقی؟

Do you believe in fortunetellers?

آیا به آینده گویان ,اعتقاد داری؟

 

مجموعه ای از اصطلاحات انگلیسی با ترجمه ی فارسی را به منظور آشنایی بیشتر برای زبان آموزان ارائه نموده ایم.

درسایت شاهد ابزار های بسیاری برای یادگیری زبان انگلیسی قرار داده ایم که شامل: آموزش اصطلاحات انگلیسی از طریق فیلم ,آموزش صوتی اصطلاحات انگلیسی ,اصطلاحات انگلیسی همراه با تصویر و… می باشد.

در سایت مرکز آموزش شاهد سعی ما بر این است که آموزش انگلیسی از ابتدا  همراه با ترجمه متن انگلیسی به طوری که یادگیری آسانتر باشد ,برای زبان آموزان داشته باشیم.

همچنین به منظور تاکید بیشتر برخواندن جملات انگلیسی و درک متون, اصطلاحات انگلیسی را در سایت قرار داده ایم.

امید است که همکاران آموزشی و استادان گرانقدر با ارائه پیشنهادات و انتقادهای خود ما را در بهبود کمی و کیفی آموزش یاری نمایند.

 

Do you expect me to believe that?

از من انتظار داری که آن را باور کنم؟

Do you forgive me?

آیا منو می بخشی؟

Do you have a big family?

آیا تعداد افراد خانواده ی شما زیاد هستند؟

Do you have a go with me?

می خواهی دعوا کنی؟

Do you have any plans for this summer vacation?

آیا برای تعطیلات این تابستان هیچ برنامه ای داری؟

Do you hear me?

آیا صدای مرا می شنوی؟

Do you know me?

آیا منو می شناسی؟

Do you know what I am saying?

می فهمی چی دارم می گم؟

Do you know what I mean?

آیا منظورم را متوجه میشی؟

Do you live alone?

آیا تنها زندگی می کنی؟

Do you need help?

آیا به کمک نیاز داری؟

Do you see what he means?

آیا مقصود او را می فهمی؟

Do you sell your car?

آیا ماشینت را می فروشی؟

Do you speak English with your friends?

آیا با دوستانت انگلیسی صحبت می کنی؟

Do you best

نهایت سعیت را بکن

Does she like swimming?

آیا او شنا کردن را دوست دارد؟

Does she usually eat breakfast?

آیا او معمولا صبحانه می خورد؟

Does this read?

آیا مفهوم است؟(آیا پیغام واضح است؟)

Don’t be jealous on me

به من حسادت نکن

Don’t borrow trouble

دنبال دردسر , نرو

Don’t let the opportunity slip

فرصت را از دست ندهید

 
در جهان امروزی گسترش استفاده از زبان انگلیسی به عنوان میانجی در ارتباطات بین الملل, انسان ها را بر آن داشته است تا به کسب تخصص در این حوزه مبادرت ورزند.
سایت حاضر با عنوان "مرکز آموزش زبان انگلیسی"  تلاشی است در  جهت بر آوردن نیاز زبان آموزان که می خواهند با اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی آشنا شوند.
در این سایت تلاش شده است که اصطلاحات انگلیسی و فارسی ارائه گردد.

جهت استفاده علاقمندان , مجموعه ای از اصطلاحات انگلیسی و معادل فارسی , اصطلاحات روزمره انگلیسی با ترجمه فارسی در پکیج آموزشی گنجانده شده است,که در آینده ارائه خواهیم کرد.

امید است  این مجموعه که حاصل زحمت های اساتید سایت شاهد است, بتواند در جهت تعمیق معلومات زبان آموزان مثمر ثمر واقع گردد.

idioms اصطلاحات

اصطلاحات انگلیسی+ترجمه

 

 

idioms

 

 

یکی دیگر از بخش های مهم سایت آموزشی شاهد قرار دادن قسمت هایی از اصطلاحات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی توسط اساتید می باشد .

اگر تصمیم دارید که زبان انگلیسی خود را تقویت کنید ما به شما پیشنهاد می دهیم که به صورت روزمره اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی را مرور کنید.

امروزه سی دی های آموزشی  یکی از ابزارهای آموزشی جهت یادگیری زبان انگلیسی می باشند.شما می توانید مجموعه های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی را از سایت شاهد تهیه کنید .                                                      

استفاده از اصطلاحات در زبان انگلیسی تاثیر زیادی  در خواندن و نوشتن  ,صحبت کردن و  شنیدن دارد که این عوامل در بر قراری ارتباط نقش مهمی دارد. در واقع اگر از اصطلاحات استفاده نشود صحبت کردن و نوشتن یک زبان آموز برتر, هم سطحی به نظر خواهد رسید.

اصطلاحات کلمه ها یی یا عبارت هایی هستند که از لحاظ گرامری غیر عادی می باشند.در این بخش اصطلاحات زبان انگلیسی به صورت دسته بندی شده و با کمک ترجمه ی فارسی یاد خواهید گرفت

 

Can i rely on you?

می تونم بهت اتکا کنم؟

Can I rent that car?

می تونم آن ماشین را اجاره کنم؟

Can I take a message?

می تونم پیغامتان را بگیرم؟

Can you drop me off?

میشه منو پیاده کنی؟

Can you keep it a secret?

می تونی آن را , یک راز نگهداری ؟

Can you let me off?

میشه منو پیاده کنی؟

Carry it right through

به همین منوال ادامه دهید

Catch you later

بعدا می بینمت – تا بعد

Certainly

مطمئنا

Cheer her on

او را تشویق کنید

Cheer up

خوشحال باش – سخت نگیر

Clap for her

برای او دست بزنید

Clear up the area , please

لطفا منطقه را خلوت کنید

Clog you ears

گوش هایت را بگیر

Coffee doesn’t agree with me

بخت را بلند نمی بینم. شانس با من یار نیست

Come beside me

بیا کنارم

Come here

بیا اینجا

Come in , please

خواهش می کنم ,  بفر مائید داخل

Come near

بیا نزدیک

Come on

ادامه بده – بجنب – شوخی نکن

Come on in

تمومش کن

Come to the point

بریم سر اصل مطلب

Come what may

هرچی میشه, بشه

Congratulation to you

به شما تبریک می گویم

Could I be excused?

منو می بخشی؟

Could I have a word with you?

می تونم یه چیزی بقهت بگم؟ می تونم باهات صحبت کنم؟

 
 

یاد گیری اصطلاحات  یک زبان خارجی می تواند یکی از قسمت های خسته کننده  در یادگیری زبان باشد.خوشبختانه روش های بسیاری برای سرعت بخشیدن و لذت بخش کردن آن وجود دارد که در پست های بعد به آن می پردازیم  

انتخاب و ارایه مطالبی مناسب برای زبان آموزان  و انتخاب روشی مناسب برای ارایه مطالب به صورت پویا و جذاب , کاری بسیار دشوار و از دغدغه های اصلی اساتید سایت ها ی آموزشی زبان انگلیسی است
.امیدواریم تا حد قابل قبولی از عهده این کار بر آمده باشیم .امیدواریم زبان آموزان عزیز با ارسال پیشنهادات و نظرات اصطلاحی , به ما در بهبود مطالب سایت مرکز آموزش شاهد کمک کنند .

Don’t put yourself out for us

به خاطر ما خودت را به زحمت نینداز

Don’t squeeze my hand

این قدر دستم را فشار نده

Don’t wait up for me tonight. I may be very late

امشب  , منتظرم نباش. ممکن است دیر بیایم

Don’t  waste your money

پولت را هدر نده

Don’t abandon hope

نا امید نشو

Don’t backbite , please

لطفا غیبت نکن

Don’t be afraid

نترس

Don’t be angry

عصبانی نباش

Don’t be funny

خودت را لوس نکن – مسخره نشو

Don’t be late

دیر نکن – دیر نیا

Don’t be shy

خجالت نکش – تعارف نکن

Don’t be silly

احمق نباش

Don’t be so rude

این قدر گستاخ نباش

Don’t be so stupide

این قدر احمق نباش

Don’t be too choosy

خیلی زیاد وسواسی نباش

Don’t blame me

منو سرزنش نکن

Don’t bother me

منو اذیت نکن

Don’t bother me , please

لطفا منو اذیت نکن

Don’t bother to knock , just go right in

احتیاجی به در زدن نیست , مستقیم برو داخل

Don’t bother with the dishes , ill take care of them

به ظرف ها کاری نداشته باش من ترتیب آن ها را می دهم

Don’t bother yourself

خودت را (اذیت نکن) به زحمت نینداز

Don’t break my heart

قلبم را نشکن

 

 

 

 

 

idioms

اصطلاحات انگلیسی پر کاربرد

 

اصطلاحات روزمره انگلیسی با ترجمه

در این قسمت در سایت مرکز آموزشی شاهد میخواهیم در مورد اصطلاحات زبان انگلیسی با معنی  بپردازیم .اصطلاحات انگلیسی و ترجمه فارسی برای شما مطالب را  آسانتر و قابل درک تر  می کند

  در این سایت اصطلاحات روزمره انگلیسی با ترجمه  ارائه شده است که مناسب تمامی زبان آموزان می باشد    

مطالبی که در سایت آموزشی ارائه می شود.باید  به طوری  باشد  که برای خواننده آن به زبان خودش جالب باشد. ما در این بخش برای زبان آموزان مطالبی را قرار داده ایم که در یادگیری او تنوعی را ایجاد کرده باشیم.زبان آموز باید سعی کند اصطلاحات انگلیسی روزمره  را بسیار تکرار کند تا در گفتگو و جمله بندی کلمات با مشکل روبرو نشود تکرار این اصطلاحات زیبای انگلیسی کمک زیادی به زبان آموز خواهد کرد

 سایت مرکز آموزش شاهد  که هم اکنون در اختیار شما قرار دارد حاصل سال ها تجربه و کار تعدادی از اساتید می باشد که آموزش رایگان قدم به قدم زبان انگلیسی را در اختیار شما قرار داده اند 

 

    قسمتی از لیست اصطلاحات انگلیسی :

 

As a matter of fact

در حقیقت

As a tourist

به عنوان یک توریست

As far  i know

تا آنجا که من می دانم

As i told you

همان طور که بهت گفتم

As usual

طبق معمول

As you know

همان طور که می دانی

As you please

هرطور راحت تری

At any cost

به هر قیمتی که شده

At frist appearance

در نگاه اول

At last her dad went along with that

بالاخره پدرش راضی شد

At the age of nine

در سن نه سالگی

At the moment

در حال حاضر-اکنون-حالا

Away with you

بزن به چاک-برو پی کارت

Be careful

مراقب باش-مواظب باش

Be comfortable

راحت باش(باشید)-آسوده باش

Be cool

خونسرد باش

Be patient

صبور باش

Be polite

مودب باش

Be quiet

ساکت باش

Be short in you remarks

مختصر-توضیح بدهید

Be silent

ساکت باش

Be useful

مفید باش

Become free of danger

آب – از آسیاب افتادن

Believe it or not

چه باور کنی چه نکنی

Better if we meet in the park

اگر در پارک یکدیگر را ببینیم بهتر است

Better later than never

بهتر است دیر بشه تا اصلا نشه

 
 
 
 
سایت مرکز آموزشی شاهد شامل اصطلاحات انگلیسی کاربردی است بنابراین بعد از استفاده از آن قطعا تفاوت را در فهمیدن جملات روزمره انگلیسی خواهید دید.
ما در این سایت به آموزش اصطلاحات عامیانه انگلیسی با ترجمه فارسی پرداخته ایم .این اصطلاحات.به عنوان مطالب پایه امروزه در یادگیری زبان انگلیسی می باشند
امید من و گروهی از همکاران سایت  بر آن است که این اثر بتواند ذره ای از وظیفه ما در قبال دانش و فرهنگ این مرز و بوم و زبان آموزان  عزیز به انجام رسانده باشد.
 
 

 

 Better to cut it

بهتر است (مشاجره را )تمومش کنیم

Big boys dont cry

مرد(پسر بزرگ )که گریه نمی کند

Bite your tongue

زبانت را گاز بگیر

Both of you

هردو تا تون-هر دو ی شما

Break up

پراکنده شوید

Business is business

حساب حساب-کاکا برادر

But that aside

ولی از آن گذشته

But then again you are not too far

اما از طرفی هم زیاد بی ربط نمی گوید

Butter is made from milk

کره از شیر ساخته می شود

Button your lip

دیگه حرف نزن

By air

هوایی-از طریق هوا

By any chance

برحسب اتفاق

By chance

شانسی-اتفاقی

By heart

از روی علاقه-قبلا

By land

زمینی

By mistake

اشتباها

By no means

ابدا-به هیچ وجه-به هیچ طریق(وسیله)

By sea

دریایی-از طریق دریا

By the grace of god

به لطف خدا

By the way

راستی

Call me back

به من زنگ بزن

Call off

لغو کردن-کنسل کردن

Can I count on you?

می تونم روت حساب کنم؟

Can I give you a lift?

می تونم برسونمت؟(با ماشین)

Can i give you a ride?

می تونم برسونمت؟(با موتور یا دوچرخه)

Can i leave a massage?

می تونم پیغام بزارم؟