آمزش اصلاحات

جملات عامیانه به زبان انگلیسی

آموزش مکالمه زبان انگلیسی

 

Could i join you?

می تونم بهت ملحق بشم؟

Could you do me a favor?

می تونی یه لطفی به من بکنی؟

Could you excuse us?

ما را می بخشی؟

Could you pass the salt, please?

میشه لطفا نمک بدهید؟

Count me out

رو من حساب نکن

Cross as two sticks

مثل برج  زهر مار

cross my heart

به خدا قسم

Cut it off

خلاصه اش را بگو-کوتاهش کن-تمومش کن-بسه دیگه

Day after day

همه روزه

Did I tell you so?

آیا من چنین چیزی را به تو گفتم؟

Did you get physical with him?

آیا با او درگیر شدی؟

Did you insure the jewels before they were stolen?

آیا جواهرات را قبل از اینکه بدزدند,بیمه کردید؟

Did you see how red face she was?

دیدی چطور از خجالت , سرخ شد؟

Did you sell your passport?

آیا پاسپورت را فروختی؟

Didn’t I tell you?

مگه بهت نگفتم؟

Disperse

متفرق شوید

Do as you see it fit

هر کاری را که فکر می کنی صلاح است, انجام بده

Do me a favor, please

لطفا یه لطفی درحقم بکن

Do this more often

باز هم از این کارها بکنید

Do you agree with me?

آیا با من موافقی؟

Do you believe in fortunetellers?

آیا به آینده گویان ,اعتقاد داری؟

 

مجموعه ای از اصطلاحات انگلیسی با ترجمه ی فارسی را به منظور آشنایی بیشتر برای زبان آموزان ارائه نموده ایم.

درسایت شاهد ابزار های بسیاری برای یادگیری زبان انگلیسی قرار داده ایم که شامل: آموزش اصطلاحات انگلیسی از طریق فیلم ,آموزش صوتی اصطلاحات انگلیسی ,اصطلاحات انگلیسی همراه با تصویر و… می باشد.

در سایت مرکز آموزش شاهد سعی ما بر این است که آموزش انگلیسی از ابتدا  همراه با ترجمه متن انگلیسی به طوری که یادگیری آسانتر باشد ,برای زبان آموزان داشته باشیم.

همچنین به منظور تاکید بیشتر برخواندن جملات انگلیسی و درک متون, اصطلاحات انگلیسی را در سایت قرار داده ایم.

امید است که همکاران آموزشی و استادان گرانقدر با ارائه پیشنهادات و انتقادهای خود ما را در بهبود کمی و کیفی آموزش یاری نمایند.

 

Do you expect me to believe that?

از من انتظار داری که آن را باور کنم؟

Do you forgive me?

آیا منو می بخشی؟

Do you have a big family?

آیا تعداد افراد خانواده ی شما زیاد هستند؟

Do you have a go with me?

می خواهی دعوا کنی؟

Do you have any plans for this summer vacation?

آیا برای تعطیلات این تابستان هیچ برنامه ای داری؟

Do you hear me?

آیا صدای مرا می شنوی؟

Do you know me?

آیا منو می شناسی؟

Do you know what I am saying?

می فهمی چی دارم می گم؟

Do you know what I mean?

آیا منظورم را متوجه میشی؟

Do you live alone?

آیا تنها زندگی می کنی؟

Do you need help?

آیا به کمک نیاز داری؟

Do you see what he means?

آیا مقصود او را می فهمی؟

Do you sell your car?

آیا ماشینت را می فروشی؟

Do you speak English with your friends?

آیا با دوستانت انگلیسی صحبت می کنی؟

Do you best

نهایت سعیت را بکن

Does she like swimming?

آیا او شنا کردن را دوست دارد؟

Does she usually eat breakfast?

آیا او معمولا صبحانه می خورد؟

Does this read?

آیا مفهوم است؟(آیا پیغام واضح است؟)

Don’t be jealous on me

به من حسادت نکن

Don’t borrow trouble

دنبال دردسر , نرو

Don’t let the opportunity slip

فرصت را از دست ندهید

 
در جهان امروزی گسترش استفاده از زبان انگلیسی به عنوان میانجی در ارتباطات بین الملل, انسان ها را بر آن داشته است تا به کسب تخصص در این حوزه مبادرت ورزند.
سایت حاضر با عنوان "مرکز آموزش زبان انگلیسی"  تلاشی است در  جهت بر آوردن نیاز زبان آموزان که می خواهند با اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی آشنا شوند.
در این سایت تلاش شده است که اصطلاحات انگلیسی و فارسی ارائه گردد.

جهت استفاده علاقمندان , مجموعه ای از اصطلاحات انگلیسی و معادل فارسی , اصطلاحات روزمره انگلیسی با ترجمه فارسی در پکیج آموزشی گنجانده شده است,که در آینده ارائه خواهیم کرد.

امید است  این مجموعه که حاصل زحمت های اساتید سایت شاهد است, بتواند در جهت تعمیق معلومات زبان آموزان مثمر ثمر واقع گردد.

1 فکر می‌کنند “جملات عامیانه به زبان انگلیسی

دیدگاه‌ها بسته هستند.