idioms1

اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی
 

 

در سایت  مرکز آموزشی زبان شاهد اصطلاحاتی را  برای شما قرار داده ایم . تکرار این اصطلاحات باعث  می شود تا شما در هنگام گفتگو آنها را سریعتر به یاد  بیاورید.

استفاده از  این کلمات سبب می شود تا شما عزیزان با اعتماد به نفس بیشتری بتوانید منظور خود را در زبان انگلیسی بیان کنید. به کار بردن از این اصطلاحات انگلیسی همچنین می تواند شما را قادر سازد تا بتوانید آسان تر  به این  زبان مسلط شوید .

 

 

A bolt from the blue

مثل اجل معلق

A bungalow

خانه های ویلایی

A close friend

یه دوست صمیمی

A couple of years

دو سال

A flat

یه آپارتمان

A hectic life

یه زندگی پر مشغله

A holiday cottage

ویلای اجاره ای

A light sleeper

آدم سبک خواب

A money making  job

یه شغل پول ساز

A slip of the ear

اشتباه شنیداری

A slip of the pen

اشتباه چاپی

A slip of the tangue

اشتباه لپی

A ten  dollar  book

یک کتاب ده دلاری

A two  hundred  dollar  passport

یک پاسپورت دویست دلاری

A very hectic day

یه روز پر مشغله

A well-paid job

یه شغل پر درامد

Act you age

خجالت داره  دیگه بزرگ شدی

After all

عاقبت­­-سرانجام

After having lunch

بعد از صرف نف ناهار

After quarreling with his wife

بعد از دعوا باهمسرش

After ten years of marriage

بعداز ده سال ازدواج

After this interview

بعداز این مصاحبه

All and all put together

روی هم رفته

All night

تمام شب

All of a sudden

ناگهان

All right

بسیارخوب-باشد

All together

همه باهم

Almost always

تقریبا همیشه

 

 

همانگونه که مشاهده میکنید  اصطلاحات زبان انگلیسی با ترجمه فارسی که بسیار می توانند در درک متن های انگلیسی و همچنین در مکالمات انگلیسی به زبان آموزان  کمک کند را در سایت به نمایش گذاشته ایم  .همچنین پیشنهاد می کنیم تا  در هنگام خستگی برای ایجاد تنوع  در یادگیری زبان انگلیسی ، این اصطلاحات را مرور کنید   

 

 

Am I making myself understood or not?

آیا  می توانم منظورم را به شمابرسانم یانه؟

Am I right?

درست میگم؟

Am i wrong?

اشتباه میکنم؟

An eye for an eye

چشم در برابرچشم

Anybody else?

آیا شخص دیگری هست؟

Anything else?

آیا چیز دیگری هست؟

Anything to drink?

آیا چیزی برای نوشیدن هست؟(شخص سوال میکند)

Are you all right?

چیزی می نوشی؟(به شخص تعارف می کند)

Are you all right?

آیا حالت خوب است

Are you angry whit me?

آیا از دستم عصبانی هستی؟

Are you bashful?

آیا خجالت می کشی؟

Are you busy these these days?

آیا این روزها گرفتار هستی؟

Are you crazy?

مگه دیوانه هستی؟

Are you driving today?

امروز ماشین داری؟

Are you feeling okay?

حالت خوب است؟

Are youfond of poetry?

آیا به شعر و شاعری علاقه داری؟

Are you free today?

آیا امروز کاری نداری؟

Are you out of mind?

مگه عقلت را از دست دادی؟

Are you ready?

آیا اماده ای؟

Are you shy?

آیا خجالت میکشی؟

Are you sure?

مطمئنی؟

Are you tied up nowadays?

آیا این روزها خیلی گرفتاری؟

Are you tried?

آیا خسته ای؟

Are you usually on time?

آیا شما معمولا به موقع می رسید؟

As on manager

به عنوان یک مدیر

 
 

 جدولی در بالای صفحه برای زبان آموزان  قرار داده شده است  اصطلاحات انگلیسی پرکاربرد  در جدول دیده می شوند  امیدوارم که  از این قسمت استفاده ی مفیدی ببرید

در این قسمت اصطلاحات در انگلیسی با ترجمه ی فارسی را مشاهده و در روزمره آن ها را بخوانید و تکرار کنید تا در یادگیری موفق تر باشید

 سایت آموزش زبان شاهد در مجموعه آموزش اصلاحات  روزمره انگلیسی خود از جنبه های متفاوت سعی کرده تا  رویکردی نو نسبت به سایت های آموزشی دیگر ارائه بدهد به گونه ای که بتواند بدون ایجاد تغیرات بنیادین در روشهای مرسوم ، تجربه های ارزشمند اساتید این بخش را اعمال کند. اصطلاحات زبان انگلیسی از جمله بخش های آسان  در دروس زبان می باشد که صرفا نیاز به حفظ کردن بدون قواعد و گرامر را دارند.

اساتید سایت ما با توانایی های  دانش آموزان آشنا می باشند و سرنخ های پیشبرد مطالب را در در دست دارند . ما اصطلاحات در انگلیسی را برای شما به زبانی قابل فهم و راحت تر در سایت ارائه می دهیم .