idioms

اصطلاحات انگلیسی پر کاربرد

 

اصطلاحات روزمره انگلیسی با ترجمه

در این قسمت در سایت مرکز آموزشی شاهد میخواهیم در مورد اصطلاحات زبان انگلیسی با معنی  بپردازیم .اصطلاحات انگلیسی و ترجمه فارسی برای شما مطالب را  آسانتر و قابل درک تر  می کند

  در این سایت اصطلاحات روزمره انگلیسی با ترجمه  ارائه شده است که مناسب تمامی زبان آموزان می باشد    

مطالبی که در سایت آموزشی ارائه می شود.باید  به طوری  باشد  که برای خواننده آن به زبان خودش جالب باشد. ما در این بخش برای زبان آموزان مطالبی را قرار داده ایم که در یادگیری او تنوعی را ایجاد کرده باشیم.زبان آموز باید سعی کند اصطلاحات انگلیسی روزمره  را بسیار تکرار کند تا در گفتگو و جمله بندی کلمات با مشکل روبرو نشود تکرار این اصطلاحات زیبای انگلیسی کمک زیادی به زبان آموز خواهد کرد

 سایت مرکز آموزش شاهد  که هم اکنون در اختیار شما قرار دارد حاصل سال ها تجربه و کار تعدادی از اساتید می باشد که آموزش رایگان قدم به قدم زبان انگلیسی را در اختیار شما قرار داده اند 

 

    قسمتی از لیست اصطلاحات انگلیسی :

 

As a matter of fact

در حقیقت

As a tourist

به عنوان یک توریست

As far  i know

تا آنجا که من می دانم

As i told you

همان طور که بهت گفتم

As usual

طبق معمول

As you know

همان طور که می دانی

As you please

هرطور راحت تری

At any cost

به هر قیمتی که شده

At frist appearance

در نگاه اول

At last her dad went along with that

بالاخره پدرش راضی شد

At the age of nine

در سن نه سالگی

At the moment

در حال حاضر-اکنون-حالا

Away with you

بزن به چاک-برو پی کارت

Be careful

مراقب باش-مواظب باش

Be comfortable

راحت باش(باشید)-آسوده باش

Be cool

خونسرد باش

Be patient

صبور باش

Be polite

مودب باش

Be quiet

ساکت باش

Be short in you remarks

مختصر-توضیح بدهید

Be silent

ساکت باش

Be useful

مفید باش

Become free of danger

آب – از آسیاب افتادن

Believe it or not

چه باور کنی چه نکنی

Better if we meet in the park

اگر در پارک یکدیگر را ببینیم بهتر است

Better later than never

بهتر است دیر بشه تا اصلا نشه

 
 
 
 
سایت مرکز آموزشی شاهد شامل اصطلاحات انگلیسی کاربردی است بنابراین بعد از استفاده از آن قطعا تفاوت را در فهمیدن جملات روزمره انگلیسی خواهید دید.
ما در این سایت به آموزش اصطلاحات عامیانه انگلیسی با ترجمه فارسی پرداخته ایم .این اصطلاحات.به عنوان مطالب پایه امروزه در یادگیری زبان انگلیسی می باشند
امید من و گروهی از همکاران سایت  بر آن است که این اثر بتواند ذره ای از وظیفه ما در قبال دانش و فرهنگ این مرز و بوم و زبان آموزان  عزیز به انجام رسانده باشد.
 
 

 

 Better to cut it

بهتر است (مشاجره را )تمومش کنیم

Big boys dont cry

مرد(پسر بزرگ )که گریه نمی کند

Bite your tongue

زبانت را گاز بگیر

Both of you

هردو تا تون-هر دو ی شما

Break up

پراکنده شوید

Business is business

حساب حساب-کاکا برادر

But that aside

ولی از آن گذشته

But then again you are not too far

اما از طرفی هم زیاد بی ربط نمی گوید

Butter is made from milk

کره از شیر ساخته می شود

Button your lip

دیگه حرف نزن

By air

هوایی-از طریق هوا

By any chance

برحسب اتفاق

By chance

شانسی-اتفاقی

By heart

از روی علاقه-قبلا

By land

زمینی

By mistake

اشتباها

By no means

ابدا-به هیچ وجه-به هیچ طریق(وسیله)

By sea

دریایی-از طریق دریا

By the grace of god

به لطف خدا

By the way

راستی

Call me back

به من زنگ بزن

Call off

لغو کردن-کنسل کردن

Can I count on you?

می تونم روت حساب کنم؟

Can I give you a lift?

می تونم برسونمت؟(با ماشین)

Can i give you a ride?

می تونم برسونمت؟(با موتور یا دوچرخه)

Can i leave a massage?

می تونم پیغام بزارم؟