idioms اصطلاحات

اصطلاحات انگلیسی+ترجمه

 

 

idioms

 

 

یکی دیگر از بخش های مهم سایت آموزشی شاهد قرار دادن قسمت هایی از اصطلاحات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی توسط اساتید می باشد .

اگر تصمیم دارید که زبان انگلیسی خود را تقویت کنید ما به شما پیشنهاد می دهیم که به صورت روزمره اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی را مرور کنید.

امروزه سی دی های آموزشی  یکی از ابزارهای آموزشی جهت یادگیری زبان انگلیسی می باشند.شما می توانید مجموعه های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی را از سایت شاهد تهیه کنید .                                                      

استفاده از اصطلاحات در زبان انگلیسی تاثیر زیادی  در خواندن و نوشتن  ,صحبت کردن و  شنیدن دارد که این عوامل در بر قراری ارتباط نقش مهمی دارد. در واقع اگر از اصطلاحات استفاده نشود صحبت کردن و نوشتن یک زبان آموز برتر, هم سطحی به نظر خواهد رسید.

اصطلاحات کلمه ها یی یا عبارت هایی هستند که از لحاظ گرامری غیر عادی می باشند.در این بخش اصطلاحات زبان انگلیسی به صورت دسته بندی شده و با کمک ترجمه ی فارسی یاد خواهید گرفت

 

Can i rely on you?

می تونم بهت اتکا کنم؟

Can I rent that car?

می تونم آن ماشین را اجاره کنم؟

Can I take a message?

می تونم پیغامتان را بگیرم؟

Can you drop me off?

میشه منو پیاده کنی؟

Can you keep it a secret?

می تونی آن را , یک راز نگهداری ؟

Can you let me off?

میشه منو پیاده کنی؟

Carry it right through

به همین منوال ادامه دهید

Catch you later

بعدا می بینمت – تا بعد

Certainly

مطمئنا

Cheer her on

او را تشویق کنید

Cheer up

خوشحال باش – سخت نگیر

Clap for her

برای او دست بزنید

Clear up the area , please

لطفا منطقه را خلوت کنید

Clog you ears

گوش هایت را بگیر

Coffee doesn’t agree with me

بخت را بلند نمی بینم. شانس با من یار نیست

Come beside me

بیا کنارم

Come here

بیا اینجا

Come in , please

خواهش می کنم ,  بفر مائید داخل

Come near

بیا نزدیک

Come on

ادامه بده – بجنب – شوخی نکن

Come on in

تمومش کن

Come to the point

بریم سر اصل مطلب

Come what may

هرچی میشه, بشه

Congratulation to you

به شما تبریک می گویم

Could I be excused?

منو می بخشی؟

Could I have a word with you?

می تونم یه چیزی بقهت بگم؟ می تونم باهات صحبت کنم؟

 
 

یاد گیری اصطلاحات  یک زبان خارجی می تواند یکی از قسمت های خسته کننده  در یادگیری زبان باشد.خوشبختانه روش های بسیاری برای سرعت بخشیدن و لذت بخش کردن آن وجود دارد که در پست های بعد به آن می پردازیم  

انتخاب و ارایه مطالبی مناسب برای زبان آموزان  و انتخاب روشی مناسب برای ارایه مطالب به صورت پویا و جذاب , کاری بسیار دشوار و از دغدغه های اصلی اساتید سایت ها ی آموزشی زبان انگلیسی است
.امیدواریم تا حد قابل قبولی از عهده این کار بر آمده باشیم .امیدواریم زبان آموزان عزیز با ارسال پیشنهادات و نظرات اصطلاحی , به ما در بهبود مطالب سایت مرکز آموزش شاهد کمک کنند .

Don’t put yourself out for us

به خاطر ما خودت را به زحمت نینداز

Don’t squeeze my hand

این قدر دستم را فشار نده

Don’t wait up for me tonight. I may be very late

امشب  , منتظرم نباش. ممکن است دیر بیایم

Don’t  waste your money

پولت را هدر نده

Don’t abandon hope

نا امید نشو

Don’t backbite , please

لطفا غیبت نکن

Don’t be afraid

نترس

Don’t be angry

عصبانی نباش

Don’t be funny

خودت را لوس نکن – مسخره نشو

Don’t be late

دیر نکن – دیر نیا

Don’t be shy

خجالت نکش – تعارف نکن

Don’t be silly

احمق نباش

Don’t be so rude

این قدر گستاخ نباش

Don’t be so stupide

این قدر احمق نباش

Don’t be too choosy

خیلی زیاد وسواسی نباش

Don’t blame me

منو سرزنش نکن

Don’t bother me

منو اذیت نکن

Don’t bother me , please

لطفا منو اذیت نکن

Don’t bother to knock , just go right in

احتیاجی به در زدن نیست , مستقیم برو داخل

Don’t bother with the dishes , ill take care of them

به ظرف ها کاری نداشته باش من ترتیب آن ها را می دهم

Don’t bother yourself

خودت را (اذیت نکن) به زحمت نینداز

Don’t break my heart

قلبم را نشکن